• «Sense of urgency»: Selskapet må kjenne behov for hjelp til å vokse videre.

• Prioritering: Selskapet, eiere og nøkkelpersoner må forplikte seg til å prioritere vekstarbeidet i prosjektperioden.

• Handlingsmyndighet: De fleste strategisk og operative beslutninger må kunne bli tatt i arbeidsgruppen – ikke kontinuerlig måtte forankres i eksternt styre/eiere.

• «Uniqueness»: Selskapet bør ha et unikt produkt eller en unik idé med et tydelig verdibidrag

• Potensiale: Selskapet bør være i en bransje med betydelig kommersielt potensial

• Fase: Selskapet bør være i fase 2 (allerede ha betalende kunder)

• Team: Nøkkelpersoner må fremstå profesjonelle, dedikerte og inngi tillit

• Skaleringsambisjoner: Nøkkelpersoner må være offensive og være villige til å ta selskapet ut i Norge, Norden og eventuelt internasjonalt

• Finansiell plan: Vi bør kunne se en realistisk plan for å finansiere videre vekst (eksiterende og nye investorer)

• Kompetansebidrag: Agera, Vindel og øvrige lokale ressurspersoner må sammen ha den kompetansen og erfaringen som selskapet mangler.