• Eget tverrfaglig vekstteam med seniorkompetanse som jobber tett med selskapet gjennom hele prosjektperioden.

• Mulighet til å gå gjennom hele forretningsmodellen med friske øyne, for å se etter uutnyttet potensial og nye muligheter.

• Tilgang til lokal mentor som kjenner bransjen godt og har både kunnskap og et verdifullt nettverk å dele.

• Bruk av det aller siste innen metodeverk, som de aller mest innovative selskapene i verden benytter («sprint», «lean start up», «canvas», «design thinking» ++).

• Nettverk med andre lokale vekstbedrifter som er i samme situasjon og som har ambisjoner om å bli større.

• Tilgang på både Ageras, Sparebank 1 og Vindels omfattende nettverk av forretningskontakter og potensielle partnere – både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

• Tilgang på Ageras, Sparebank 1 og Vindels omfattende nettverk av potensielle investorer, når den nyevekstplanen skal presenteres.

• Tilgang på Ageras, Sparebank 1 og Vindels omfattende nettverk av interessante oppstartsbedrifter fra andre interessante miljøer.

• Mulighet til å bli med på Ageras vekstprogram fase 2.