For spørsmål, kontakt: 
 
Frode Ressem 
Mobil 922 25 158
frode@zurf.no
 
Sindre Stavnesli
Mobil 982 03 556
sindre.stavnesli@norcorp.no
 
Tale Lefdal Helland 
Mobil 977 62 119
tale.helland@agera.no 
 
 

Styringsgruppen

Odd Einar Folland, leder styringsgruppen– Adm.dir SpareBank 1 Nordvest (leder styringsgruppen)
Arne Ingebrigtsen – Rådmann Kristiansund kommune
Asgeir Hansen – Adm.dir Vindel AS
Johan Aas – Styreleder i næringsforeningen KNN
Linda Offenberg – Partner Mindmap AS
Ole Jonny Rugset – Direktør strategi og organisasjonsutvikling NEAS
Reidar Bjerkestrand – Norcorp AS / Bølgen Invest AS
Steinar Sogn – Finansdirektør SpareBank 1 Nordvest